Velkommen til Nes skolekorps!

Nes skolekorps er et middels stort korps som holder til i Nes kommune i Viken. Vi har ca. 60 musikanter totalt i korpset fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Pr. i dag teller hovedkorpset 35 musikanter. Korpset er et aktivt korps som jevnlig har konserter i lokalmiljøet. Vi deltar også jevnlig i konkurranser og har i de senere årene hevdet oss veldig bra i norgesmesterskapet. Det viktigste for oss er å ha musikalske utfordringer og opplevelser som gir spilleglede!

Vi har normalt opptak av nye musikanter hver vår (rundt 17.mai) men dersom du er interessert i korpset så er bare å ta kontakt. Alle enhetene øver for tiden  på Nes Videregående skole hver tirsdag i tidsrommet 18.00-20.30.

Legg igjen en kommentar