Loppemarked

Nes skolekorps arrangerer to loppemarkeder pr. år, hvorav ett på våren i begynnelsen av juni, og ett på høsten midt i september. De siste loppemarkedene har vært avholdt på gamle Vormsund barneskole. Disse loppemarkedene er en av grunnpillarene for finansieringen av driften til korpset.

Vi er veldig takknemlig for alle som tar kontakt med oss for å levere lopper. Vi har liten lagerkapasitet, men kan ta i mot en begrenset mengde lopper i periodene mellom loppemarkedene. Hovedmengden av lopper tar vi imot i løpet av uka forut for loppemarkedet.

Vi pleier å annonsere i lokalpressen angående behov for lopper. Her er det også oppgitt et tlf.nr. som man kan ringe for å avtale eventuell henting. Har du noen lopper som du ønsker å gi til skolekorpset, så ta kontakt.

Det arrangeres loppemarked igjen 15.-16. september 2018

Ved behov for henting eller andre spørsmål:
Tlf. 478 07 034 etter klokka 16 eller send en mail til loppemarked(at)nes-skolekorps.no