Styret i korpset

Styret (2018/2019)

Leder:
Marthe Wang
Mail: marthe_wang(at)yahoo.no
Telefon: 404 57 666

Korpsledere:
Anne Mette Kulsrud Nordby, Henriette Skillebekk Kristiansen og Rune Larsen

Materialforvalter:
Lars André Johnsrud

Kasserer:
Gunvor Einhild Jonsås Holter

Sekretær:
Elisabeth Flatøy

Styremedlem og leder av økonomikomiteen:
Ronny Lemoen

Styremedlem og leder av arrangement- /turkomiteen:
Tone Sundvoll Scharning

Varamedlemmer:
Harald Drøpping
Per Ljøgodt

Økonomikomite:

Leder:
Ronny Lemoen

Medlemmer:
Torill Hammerstad, Harald Drøpping, Per-Arvid Solberg, Grete Langbraaten og Kjell Roar Unes

Arrangements- og turkomite:

Leder:
Tone Sundvoll Scharning

Medlemmer:
Cecilie Guntvedt, Monica Skavhellen, Linn Gjellesvik Andresen og Anne-Cathrine Marstein