Styret i korpset

Styret (2019/2020)

Leder:
Marthe Wang
Mail: marthe_wang(at)yahoo.no
Telefon: 404 57 666

Korpsledere:
Anne Mette Kulsrud Nordby, Henriette Skillebekk Kristiansen og Torill Hammerstad

Materialforvalter:
Lars André Johnsrud

Kasserer:
Gunvor Einhild Jonsås Holter

Sekretær:
Trude Rød

Styremedlem og leder av økonomikomiteen:
Ronny Lemoen

Styremedlem og leder av arrangement- /turkomiteen:
Tone Sundvoll Scharning

Varamedlemmer:
Brita Tommelstad
Per Ljøgodt

Økonomikomite:

Leder:
Ronny Lemoen

Medlemmer:
Ole Kaldal, Harald Drøpping, Rune Tommelstad, Hans-Ingar Ødegaard og Grete Langbraaten

Arrangements- og turkomite:

Leder:
Tone Sundvoll Scharning

Medlemmer:
Cecilie Guntvedt, Monica Skavhellen, Linn Gjellesvik Andresen og Eva Henaug